Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Happy Feet Linedance


Dette website tilhører Happy Feet Linedance,

Rødstensvej 35, 4780 Stege.
Mail:happyfeetlinedance@gmail.com
CVR nr. 31516064


Når du tilmelder dig til et dansehold, lagrer vi data om dig.


Data anvendes til følgende formål:
Data indsamlet i forbindelse med tilmelding til et eller flere dansehold, anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.


Dataopbevaring og sletning af data:
Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.


Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.


Kategorier af personoplysninger:
Vi lagrer følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato (dd/mm/aa)


Vi har fået dine oplysninger direkte af dig via din tilmelding til et eller flere dansehold på hjemmesiden.


Behandlingsgrundlag:
Vi er nødt til at lagre disse oplysninger for at kunne overholde en retlig forpligtelse i henhold til bogføringsloven.


Opbevaring:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.


Oplysning, indsigelse, ændring og sletning:
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.


Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.


Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00
e-mail:dt@datatilsynet.dk.